Ceník

Vstupní / period. prohlídka 400 Kč
Cílené vyšetření 300 Kč
Kontrolní vyšetření 200 Kč
Zdravotní, profesní průkaz100 Kč
Řidičský průkaz / osoby nad 65 let500 Kč / 300 Kč
Zbrojní pas500 Kč
Administrativní úkon100 Kč
Výpis z dokumentace200 Kč
Aplikace injekce na žádost pacienta
(vč. aplikace na doporučení jiného lékaře)
100 Kč
Vystavení duplikátu nebo každé PN50 Kč
Vyšetření ke schopnosti studia100 Kč
Předoperační vyšetření / samoplátci500 Kč
EKG vyšetření200 Kč